Apie advokatų kontorą
Paslaugos
Veiklos sritys
Advokatai
Kontaktai

Konkrečios teikiamos profesinės paslaugos ir jų dydis priklauso nuo kliento pageidavimų, todėl su advokatų kontora „S. Katauskas, Katauskaitės ir partneriai“ klientas gali sudaryti sutartis tiek dėl vienos konkrečios teisinės paslaugos, tiek dėl nuolatinės teisinės pagalbos. Klientui pageidaujant, advokatų kontora gali pasiūlyti ir teisines paslaugas, kurias teikia tiesiogiai arba pasitelkusi teisininkus užsienyje, ir kitokio pobūdžio konsultacijas, teikiamas kartu su apskaitos, mokesčių, medicinos, statybos bei kitų sričių specialistais.

Advokatų kontoros „S. Katauskas, Katauskaitės ir partneriai“ teikiamos paslaugos
 

* Juridinių asmenų steigimas, likvidavimas, reorganizavimas, pertvarkymas.
Įmonės akcijų pirkimo–pardavimo, akcijų pasirašymo sutarčių rengimas, investavimo sandorių įgyvendinimo priežiūra.
Įmonių, į kurias investuojama, teisinis veiklos patikrinimas.
Atstovavimas akcininkams dirbant su kitais akcininkais, akcininkų ginčai.
Konsultacijos įmonių valdymo klausimais (akcininkų susirinkimų organizavimas ir vadovavimas, valdymo organų sprendimų rengimas), atstovavimas valdymo organuose.
 
* Kreditorių interesų gynimas.
Atstovavimas įmonės interesams bankroto, restruktūrizavimo bylose, ginčuose su kreditoriais,
Atstovavimas kreditoriams kreditorių susirinkimuose.
Bankrutuojančios/likviduojamos įmonės turto pardavimo ir atsiskaitymo su kreditoriais priežiūra.
 
* Nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo, nuomos ir pan. sandorių ruošimas, atstovavimas derybose, sandorių vykdymo priežiūra.
Savininko teisių gynimas valstybės institucijose ir teisme.
 
* Konsultacijos dėl intelektinės ir pramoninės apsaugos Lietuvos Respublikoje, prekių ženklų, pramoninio dizaino, patentų, registravimas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.
Autorinių sutarčių, kūrinio užsakymo sutarčių, licencinių sutarčių rengimas, atstovavimas šalims derybose, sutarčių vykdymo priežiūra.
Atstovavimas ginčuose dėl intelektinės ir pramoninės nuosavybės objektų apsaugos Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure ir Lietuvos Respublikos teismuose.
 
* Konsultacijos darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ar pabaigos klausimais.
Tipinių darbo sutarčių, konfidencialumo, nekonkuravimo, studijų išlaidų atlyginimo ir pan. sutarčių su darbuotoju rengimas.
Įmonių vidaus norminių dokumentų, reguliuojančių darbo ir darbo saugos sąlygas, rengimas.
Kolektyvinių sutarčių ir susitarimų rengimas.
Atstovavimas darbdaviui ar darbuotojui darbo ginčuose.
 
* Konsultacijos santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams išieškojimo ir sumažinimo klausimais, skyrybų dokumentų ruošimas.
Konsultacijos bei atstovavimas teisme bylose dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tėvystės nustatymo bei nuginčijimo, įvaikinimo.
 
* Konsultacijos paveldėjimo teisės klausimais.
Termino palikimui priimti pratęsimas, palikimo priėmimo fakto nustatymas, palikimo priėmimas bei atsakomybė už palikėjo skolas, paveldėjimo teisės nustatymas, palikimo dalies priteisimas, testamento nuginčijimas, atstovavimas įpėdiniams teismuose ir kitose valstybinėse bei visuomeninėse institucijose.
 
* Atstovavimas civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose bylose visų instancijų teismuose, teismų sprendimų vykdymo priežiūra.
Atstovavimas nagrinėjant civilines bylas arbitražo teisme.
Atstovavimas pripažįstant ir vykdant užsienio teismų ir arbitražo teismų sprendimus Lietuvoje.
 
   
LT ENG GER